Deta 8694CHW | Deta 8694CHW Socket TV/FM(DAB)/Satellite | Rexeluk