Schneider_Electric ZB5FK1813 | Flushmount WHITE ILLUM SelecSWITC | Rexeluk